Abaco Hosting Đánh giá đầy đủ


Abaco Hosting Chi tiết

  • Abaco Hosting
  • info@abacohosting.com  (Abaco Hosting)
  • 5802128916843  (Abaco Hosting)
  • abacohosting.com  (Abaco Hosting)
  • 2500 Bee Cave Rd, Bldg 1, Ste 402, Texas US  (Abaco Hosting US)

Tại sao chọn Abaco Hosting?

  • Sản phẩm miễn phí
  • Nhiều vị trí máy chủ - 5
  • Nhiều tùy chọn thanh toán - 5
  • Các gói đa dạng - 55

Abaco Hosting Vị trí máy chủ

Abaco Hosting Servers in Hong KongHồng Kông Abaco Hosting Servers in Turkeygà tây Abaco Hosting Servers in AustinAustin Abaco Hosting Servers in HoustonHouston Abaco Hosting Servers in United KingdomVương quốc Anh Abaco Hosting Logo

Giá Hosting Abaco

Đám mây lưu trữ
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh Panels
ĐÁM MÂY CÁ NHÂN $13 Vô hạn 2GB Không đo lường linux server plane Bảng điều khiển
ĐÁM MÂY KINH DOANH $16 Vô hạn 4GB Không đo lường linux server plane Bảng điều khiển
CHUYÊN NGHIỆP $23 Vô hạn 6GB Không đo lường linux server plane Bảng điều khiển
VPS
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh IPS chuyên dụng Panels
ABACO VPS KVM Standard $33 30GB 2GB 1TB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO VPS KVM nâng cao $60 60GB 4GB 2TB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO VPS KVM Premium $102 120GB 6GB 3TB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO VPS KVM Elite $124 240GB 8GB 3TB linux server plane 1 Bảng điều khiển
Được quản lý
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh IPS chuyên dụng Panels
ABACO MS LINUX 1 $249 1TB 4GB 5TB linux server plane 2 Bảng điều khiển, Bảng điều khiển Web CentOS
ABACO MS LINUX 2 $293 1TB 4GB 5TB linux server plane 2 Bảng điều khiển, Bảng điều khiển Web CentOS
ABACO MS LINUX 3 $322 1TB 8GB 10TB linux server plane 2 Bảng điều khiển, Bảng điều khiển Web CentOS
ABACO MS LINUX 4 $365 1TB 16GB 15TB linux server plane 2 Bảng điều khiển, Bảng điều khiển Web CentOS
SSL
người tạo ra trang web
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông
Ấn tượng trang webBuilder MIỄN PHÍ! (DÙNG THỬ 30 NGÀY) $0 Vô hạn Không đo lường
Impress SiteBuilder đã bắt đầu $9 Vô hạn Không đo lường
Ấn tượng trang web $14 Vô hạn Không đo lường
Aabaco Site Builder 1 Trang $36 1GB Không đo lường
Aabaco Site Builder 5 trang $45 2GB Không đo lường
Aabaco Site Builder 15 trang $62 2GB Không đo lường
Abaco Site Builder 99 trang $80 5GB Không đo lường
Người bán lại
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh Số lượng trang web Panels
ABACO RESELLER LINUX US 20GB $14 20GB 200GB linux server plane 20 Bảng điều khiển
ABACO RESELLER LINUX US 40GB $29 40GB 800GB linux server plane Vô hạn Bảng điều khiển
Email
Máy chủ chuyên dụng
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh IPS chuyên dụng Panels
ABACO DS Linux 1 $132 1TB 4GB 5TB linux server plane 2 Bảng điều khiển web CentOS, Virtuozzo
ABACO DS Linux 2 $176 1TB 4GB 5TB linux server plane 2 Bảng điều khiển web CentOS, Virtuozzo
ABACO DS Linux 3 $220 1TB 8GB 5TB linux server plane 2 Bảng điều khiển web CentOS, Virtuozzo
ABACO DS Linux 4 $263 1TB 16GB 5TB linux server plane 2 Bảng điều khiển web CentOS, Virtuozzo
Lưu trữ chia sẻ
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh Số lượng trang web Panels
ABACO LINUX HK 500MB $17 500 MB 2GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX TR 1GB $18 1GB 10GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX HK 1GB $26 1GB 5GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX US 1GB $27 1GB 10GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX TR 3 GB $35 3GB 25GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX US 20GB $36 20GB 150GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX UK 1GB $36 1GB 10GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX TR 5 GB $44 5GB 50GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX US 100GB $45 100GB 900GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX Vương quốc Anh 20GB $45 20GB 150GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX Vương quốc Anh 100GB $54 100GB 900GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX MỸ KHÔNG GIỚI HẠN $62 Không đo lường linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX TR KHÔNG GIỚI HẠN $70 Không đo lường linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX ANH KHÔNG GIỚI HẠN $71 Không đo lường linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX TR KINH DOANH $71 15GB 100GB linux server plane 3 Bảng điều khiển
ABACO LINUX HK 5GB $75 5GB 20GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX DOANH NGHIỆP MỸ $89 Không đo lường linux server plane 3 Bảng điều khiển
ABACO LINUX HK KINH DOANH $101 5GB 15GB linux server plane 3 Bảng điều khiển
ABACO LINUX KINH DOANH ANH QUỐC $106 Không đo lường linux server plane 3 Bảng điều khiển
ABACO LINUX TR PRO $106 Không đo lường linux server plane 3 Bảng điều khiển
ABACO LINUX MULTIDOMAIN MỸ $115 Không đo lường linux server plane Vô hạn Bảng điều khiển
ABACO LINUX ANH MULTIDOMAIN $132 Không đo lường linux server plane Vô hạn Bảng điều khiển
ABACO LINUX HK 10 GB $160 10GB 50GB linux server plane 1 Bảng điều khiển
ABACO LINUX HK PRO $199 15GB 50GB linux server plane 10 Bảng điều khiển

Nhiều hình thức thanh toán

Các khách hàng khác nhau thích thanh toán theo các cách khác nhau và Abaco Hosting cho phép bạn nắm bắt tất cả


Abaco Hosting - credit
Abaco Hosting - MasterCard
Abaco Hosting - debit
Abaco Hosting - prepaid cards
Abaco Hosting - paypal
Abaco Hosting - bitcoin

Abaco Hosting Vài từ

ABACO nhà cung cấp dịch vụ Hosting chuyên về Reseller Hosting, Shared Hosting, Dedicated Server, Domain và VPS Hosting.