WNZO Đánh giá đầy đủ


WNZO Chi tiết

Tại sao chọn WNZO?

  • Nhiều vị trí máy chủ - 6

WNZO Vị trí máy chủ

WNZO Servers in MangaloreMangalore WNZO Servers in DubaiDubai WNZO Servers in DohaDoha WNZO Servers in OrlandoOrlando WNZO Servers in Kuala LumpurKuala Lumpur WNZO Servers in Frankfurt am MainFrankfurt am Main WNZO Logo
Shared Hosting
WEBONE
$1.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
  • Hệ điêu hanh
    Linux
  • ĐĨA
    Unlimited Không gian
  • DỮ LIỆU
    Unmetered Băng thông

Định giá WNZO

Lưu trữ chia sẻ
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh Số lượng trang web
WEBONE $1.99 Vô hạn Không đo lường linux server plane 1

ENZO Vài từ

Lưu trữ web chi phí thấp Cung cấp dịch vụ lưu trữ web nhanh, ổn định, dễ sử dụng từ năm 2006. Hỗ trợ 24x7 có nghĩa là luôn có chuyên gia!

2 Bình luận

Feb 13, 2020 09:12
Good Hosting where I have received the impressive support in terms of technical or sales , I strongly recommend wnzo.com

Spagati Mahesh

Feb 13, 2020 07:22
Impressive Support I have received so far from hosting provider is wnzo.com , I have been using wnzo for my all client projects and recommend wnzo strongly for hosting on my experience