Zimpola Hosting Đánh giá đầy đủ


Dịch vụ lưu trữ Zimpola Chi tiết

 • Zimpola Hosting
 • info@zimpolaserver2.tk  (Zimpola Hosting)
 • 31624350613  (Zimpola Hosting)
 • zimpolahosting.com  (Zimpola Hosting)
 • korenbloemstraat NL  (Zimpola Hosting NL)

Tại sao chọn Dịch vụ lưu trữ Zimpola?

 • Zimpola Hosting Cấp - 10

Zimpola Hosting Vị trí máy chủ

Zimpola Hosting Servers in StrasbourgStrasbourg Zimpola Hosting Servers in St. LouisSt. Louis Zimpola Hosting Servers in Germanynước Đức Zimpola Hosting Logo
Shared Hosting
Basic
$1 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  5GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  CentOS Web Panel
Shared Hosting
Basic Extra
$3 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  15GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  CentOS Web Panel
Shared Hosting
Standard
$6.14 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  35GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  CentOS Web Panel
Shared Hosting
Standard Extra
$8.59 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  55GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  CentOS Web Panel
Shared Hosting
Advance
$15.96 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  85GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  CentOS Web Panel
Shared Hosting
Advance Pro
$18.42 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  100GB SSD Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  CentOS Web Panel

Giá dịch vụ lưu trữ Zimpola

Lưu trữ chia sẻ
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh Số lượng trang web Panels
Căn bản $1 SSD5GB Không đo lường linux server plane 5 Bảng điều khiển web CentOS
Cơ bản bổ sung $3 SSD15GB Không đo lường linux server plane 10 Bảng điều khiển web CentOS
Tiêu chuẩn $6.14 SSD35GB Không đo lường linux server plane 20 Bảng điều khiển web CentOS
Tiêu chuẩn bổ sung $8.59 SSD55GB Không đo lường linux server plane 50 Bảng điều khiển web CentOS
Nâng cao $15.96 SSD85GB Không đo lường linux server plane 100 Bảng điều khiển web CentOS
Advance Pro $18.42 SSD100GB Không đo lường linux server plane Vô hạn Bảng điều khiển web CentOS

Nhiều hình thức thanh toán

Các khách hàng khác nhau thích thanh toán theo những cách khác nhau và Zimpola Hosting cho phép bạn nắm bắt tất cả


Zimpola Hosting - paypal

Lưu trữ Zimpola Vài từ

Dịch vụ lưu trữ Zimpola (Hà Lan): 1 đánh giá của khách hàng, 1 phản hồi hỗ trợ, 0 lời chứng thực, 6 sản phẩm, 0 khuyến mại, 3 mạng xã hội, Alexa # 6885019, kể từ năm 2018

1 Bình luận

Apr 20, 2018 08:27
Hi, I am using zimpola Hosting. It is a nice hosting service I have ever seen. There support team is awesome. I got very cheep hosting with high value. Zimpola is highly recommended for your business hosting. There hosting plan is very cheep even one can start hosting just investing $1 with money back guarantee, Yahoo!. Really it is cool and there is no change to lose anything. So as a purchaser I am happy with zimpola and you are also welcome to lunch our new website just $1. I am sure you will be bigot of zimpola if you use there service.