2gb.ro Đánh giá đầy đủ


2gb.ro Chi tiết

 • 2gb.ro
 • admin@2gb.ro  (2gb.ro)
 • 0040744629099  (2gb.ro)
 • 2gb.ro  (2gb.ro)

Tại sao chọn 2gb.ro?

 • Các gói đa dạng - 24
 • Windows và Linux có sẵn

So sánh các gói

So sánh
2gb.ro
$0.67/ Hàng tháng

2gb.ro access
Zip Servers
$99/ Hàng tháng

Truy cập Máy chủ Zip
Inter Server
$4/ Hàng tháng

Access Inter Server
Miễn phíCác sản phẩm
Phiếu giảm giá 0 13 50
Khuyến nghị TrustPilot
HostMeHost Xếp hạng cao
OS (Hệ điều hành)
các cửa sổ
Linux
Vị trí máy chủ
Bắc Mỹ
Châu Âu
Châu Á
Châu đại dương
Nam Mỹ
Châu phi
Ngôn ngữ lập trình
Node.JS
Python
Lưu trữ Java
Perl
Ruby
Asp.NET C #
Django
Laravel
CMS phổ biến
Wordpress
Magento
Joomla
Drupal
Cpanel
Phpmyadmin
Woocommerce
Cơ sở dữ liệu
Mysql
Mssql
Mariadb
Postgresql
Mongodb
Phương thức thanh toán
Paypal
Bitcoin
Thẻ trả trước
Công đoàn phương tây
Chuyển khoản
Sự bảo vệ
Bảo vệ DDOS
Gói VPS

2gb.ro
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh
VPS XL $59.99 150GB 8GB Không đo lường linux server plane
Máy chủ liên
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh Số lượng CPU Panels
Cloud VPS 1 $6 SSD30GB 2GB 2TB windows server planelinux server plane 1 CPanel, Plesk, DirectAdmin, CentOS Web Panel, K ...
Gói máy chủ chuyên dụng

2gb.ro
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh
X5650 $165.99 1TB 32GB Không đo lường windows server planelinux server plane
Máy chủ liên
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh IPS chuyên dụng Số lượng CPU
2 x Xeon E5-2678v3 (24 lõi) $210 2TB 125GB Không đo lường windows server planelinux server plane 1 2
Gói lưu trữ dùng chung

2gb.ro
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh Số lượng trang web
20GB $9.99 20GB Không đo lường linux server plane 7
Máy chủ Zip
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh
ZipServers.com Kế hoạch giá trị Celeron $99 80GB 1,2TB linux server plane
Máy chủ liên
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh Số lượng trang web Panels
các cửa sổ $5 Vô hạn Không đo lường windows server plane 25 Plesk
Gói người bán lại

Máy chủ Zip
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh
ZipServers.com Reseller Xtreme Plan $299 400GB 1,5TB linux server plane
Máy chủ liên
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh Số lượng trang web Panels
RS Năm $69.95 240GB 2TB linux server plane Vô hạn Bảng điều khiển
VPS
VPS XL
$59.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  8GB Ký ức
 • ĐĨA
  150GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
VPS
VPS XL
$42.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  8GB Ký ức
 • ĐĨA
  125GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
VPS
VPS L
$29.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  4GB Ký ức
 • ĐĨA
  100GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
VPS
VPS L
$16.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  4GB Ký ức
 • ĐĨA
  100GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
VPS
VPS M
$10.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  2GB Ký ức
 • ĐĨA
  50GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
VPS
VPS S
$7.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • RAM
  1GB Ký ức
 • ĐĨA
  25GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
VPS
VDS Level 4
$49.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  8GB Ký ức
 • ĐĨA
  125GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
VPS
VDS Level 3
$24.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  4GB Ký ức
 • ĐĨA
  100GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
VPS
VDS Level 2
$14.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  2GB Ký ức
 • ĐĨA
  50GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
VPS
VDS Level 1
$9.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  1GB Ký ức
 • ĐĨA
  25GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
VPS
VPS S
$10.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  1GB Ký ức
 • ĐĨA
  20GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Dedicated Server
X5650
$165.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  32GB Ký ức
 • ĐĨA
  1TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Dedicated Server
i5
$99.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  8GB Ký ức
 • ĐĨA
  500GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Dedicated Server
QUAD
$59.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  4GB Ký ức
 • ĐĨA
  250GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Shared Hosting
20GB
$9.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  20GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Shared Hosting
15GB
$7.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  15GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Shared Hosting
10GB
$4.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  10GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Shared Hosting
5GB
$2.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  5GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Shared Hosting
4GB
$2.5 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  4GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Shared Hosting
3GB
$1.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  3GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Shared Hosting
2GB
$0.83 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  2GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Shared Hosting
1GB
$0.67 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • ĐĨA
  1GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
Dedicated Server
X5570
$119.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  Linux
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  12GB Ký ức
 • ĐĨA
  1TB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
VPS
VPS M
$14.99 /Hàng tháng
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  2GB Ký ức
 • ĐĨA
  40GB Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông

Giá 2gb.ro

VPS
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh
VPS S $7.99 25GB 1GB Không đo lường linux server plane
VDS cấp độ 1 $9.99 25GB 1GB Không đo lường windows server planelinux server plane
VPS M $10.99 50GB 2GB Không đo lường linux server plane
VPS S $10.99 20GB 1GB Không đo lường windows server plane
VDS cấp độ 2 $14.99 50GB 2GB Không đo lường windows server planelinux server plane
VPS M $14.99 40GB 2GB Không đo lường windows server plane
VPS L $16.99 100GB 4GB Không đo lường linux server plane
VDS cấp độ 3 $24.99 100GB 4GB Không đo lường windows server planelinux server plane
VPS L $29.99 100GB 4GB Không đo lường linux server plane
VPS XL $42.99 125GB 8GB Không đo lường linux server plane
VDS cấp độ 4 $49.99 125GB 8GB Không đo lường windows server planelinux server plane
VPS XL $59.99 150GB 8GB Không đo lường linux server plane
Máy chủ chuyên dụng
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh
QUAD $59.99 250GB 4GB Không đo lường windows server planelinux server plane
i5 $99.99 500GB 8GB Không đo lường windows server planelinux server plane
X5570 $119.99 1TB 12GB Không đo lường windows server planelinux server plane
X5650 $165.99 1TB 32GB Không đo lường windows server planelinux server plane
Lưu trữ chia sẻ
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh Số lượng trang web
1GB $0.67 1GB Không đo lường linux server plane 1
2GB $0.83 2GB Không đo lường linux server plane 2
3GB $1.99 3GB Không đo lường linux server plane 2
4GB $2.5 4GB Không đo lường linux server plane 2
5GB $2.99 5GB Không đo lường linux server plane 2
10GB $4.99 10GB Không đo lường linux server plane 4
15GB $7.99 15GB Không đo lường linux server plane 5
20GB $9.99 20GB Không đo lường linux server plane 7

2gb.ro Vài từ

Trang web Oferte Gazduire, Máy chủ lưu trữ Romania, Gazduire Jocuri, Máy chủ lưu trữ trang web, Inregistrare Domenii, Servere Dedicate, Domenii Web, VPS Romania, Servere VPS, Servere Cs 1.6, Servere Teamspeak3, Servere TS3, Servere Metin2, Servere CS: GO