HOSTFLIX LTD Đánh giá đầy đủ


HOSTFLIX LTD Chi tiết

Tại sao chọn HOSTFLIX LTD?

 • Sản phẩm miễn phí

So sánh các gói

So sánh
HOSTFLIX LTD
$3.75/ Khoảng thời gian không xác định

Truy cập HOSTFLIX LTD
Host Gator
$2.75/ Hàng tháng

Access Host Gator
Zip Servers
$99/ Hàng tháng

Truy cập Máy chủ Zip
Miễn phíCác sản phẩm
Phiếu giảm giá 0 37 13
Khuyến nghị TrustPilot
HostMeHost Xếp hạng cao
OS (Hệ điều hành)
các cửa sổ
Linux
Vị trí máy chủ
Bắc Mỹ
Châu Âu
Châu Á
Châu đại dương
Nam Mỹ
Châu phi
Ngôn ngữ lập trình
Node.JS
Python
Lưu trữ Java
Perl
Ruby
Asp.NET C #
Django
Laravel
CMS phổ biến
Wordpress
Magento
Joomla
Drupal
Cpanel
Phpmyadmin
Woocommerce
Cơ sở dữ liệu
Mysql
Mssql
Mariadb
Postgresql
Mongodb
Phương thức thanh toán
Paypal
Bitcoin
Thẻ trả trước
Công đoàn phương tây
Chuyển khoản
Sự bảo vệ
Bảo vệ DDOS
Gói VPS

HOSTFLIX LTD
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Hệ điêu hanh
Đơn giản $19.95 Vô hạn 7,91 GB windows server plane
Máy chủ Gator
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh IPS chuyên dụng Số lượng CPU
Snappy 8000 $39.95
$ 119,99 sau kỳ đầu tiên
240GB 8GB 3TB linux server plane 2 4
Gói máy chủ chuyên dụng

Máy chủ Gator
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh IPS chuyên dụng Số lượng CPU Panels
Doanh nghiệp $148.98
$ 289,00 sau học kỳ đầu tiên
SSD1TB 30GB Không đo lường windows server planelinux server plane 3 8 Bảng điều khiển, Plesk, WHM
Gói lưu trữ dùng chung

HOSTFLIX LTD
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Số lượng trang web Panels
Đơn giản $3.75 Vô hạn Không đo lường 1 cPanel
Máy chủ Gator
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh Số lượng trang web Panels
Việc kinh doanh $5.95
$ 16,95 sau học kỳ đầu tiên
Vô hạn Không đo lường linux server plane Vô hạn Bảng điều khiển
Máy chủ Zip
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh
ZipServers.com Kế hoạch giá trị Celeron $99 80GB 1,2TB linux server plane
Gói người bán lại

HOSTFLIX LTD
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Panels
StartUp (30 cPanels) $109.95 Vô hạn Không đo lường cPanel
Máy chủ Gator
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh Số lượng trang web Panels
Bạc $24.95
$ 59,95 sau học kỳ đầu tiên
140GB 1,4TB linux server plane Vô hạn Bảng điều khiển, WHM
Máy chủ Zip
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Hệ điêu hanh
ZipServers.com Reseller Xtreme Plan $299 400GB 1,5TB linux server plane
Gói lưu trữ đám mây

Máy chủ Gator
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Băng thông Hệ điêu hanh IPS chuyên dụng Số lượng CPU Panels
Đám mây doanh nghiệp $9.95
$ 19,95 sau học kỳ đầu tiên
Vô hạn 6GB Không đo lường linux server plane 1 6 Bảng điều khiển
Shared Hosting
Simple
$3.75 /Khoảng thời gian không xác định
Chi tiết đầy đủ
 • ĐĨA
  Unlimited Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  cPanel
Shared Hosting
Premium
$5.95 /Khoảng thời gian không xác định
Chi tiết đầy đủ
 • ĐĨA
  Unlimited Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  cPanel
Shared Hosting
Business
$8.95 /Khoảng thời gian không xác định
Chi tiết đầy đủ
 • ĐĨA
  Unlimited Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  cPanel
VPS
Simple
$19.95 /Khoảng thời gian không xác định
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  7.91GB Ký ức
 • ĐĨA
  Unlimited Không gian
VPS
Premium
$29.95 /Khoảng thời gian không xác định
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  15.81GB Ký ức
 • ĐĨA
  Unlimited Không gian
VPS
Business
$39.95 /Khoảng thời gian không xác định
Chi tiết đầy đủ
 • Hệ điêu hanh
  các cửa sổ
 • RAM
  31.6GB Ký ức
 • ĐĨA
  Unlimited Không gian
Resellers
StartUp (30 cPanels)
$109.95 /Khoảng thời gian không xác định
Chi tiết đầy đủ
 • ĐĨA
  Unlimited Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  cPanel
Resellers
Business (50 cPanels)
$0 /Khoảng thời gian không xác định
Chi tiết đầy đủ
 • ĐĨA
  Unlimited Không gian
 • DỮ LIỆU
  Unmetered Băng thông
 • Panels
  cPanel

HOSTFLIX LTD Pricing

Lưu trữ chia sẻ
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Số lượng trang web Panels
Đơn giản $3.75 Vô hạn Không đo lường 1 cPanel
Phần thưởng $5.95 Vô hạn Không đo lường 3 cPanel
Việc kinh doanh $8.95 Vô hạn Không đo lường 10000 cPanel
VPS
Gói Giá bán Dung lượng đĩa RAM Hệ điêu hanh
Đơn giản $19.95 Vô hạn 7,91 GB windows server plane
Phần thưởng $29.95 Vô hạn 15,81 GB windows server plane
Việc kinh doanh $39.95 Vô hạn 31,6 GB windows server plane
Người bán lại
Gói Giá bán Dung lượng đĩa Băng thông Panels
Business (50 cPanels) $0 Vô hạn Không đo lường cPanel
StartUp (30 cPanels) $109.95 Vô hạn Không đo lường cPanel

HOSTFLIX LTD Few Words

HOSTFLIX is a leading web hosting solutions company. Since our founding, HOSTFLIX has continually innovated new ways to deliver on our mission: to empower people to fully harness the web. Based in Houston, Texas, we provide comprehensive tools to millions of users throughout the world so anyone, novice or pro, can get on the web and thrive with our web hosting packages.